Dermatoskopia

Strona główna Dermatoskopia

Zachorowalność na czerniaka wzrosła w ostatnich latach w większości krajów. Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek barwnikowych.

Podstawowym badaniem nieinwazyjnym , które wykonuje lekarz dermatolog  pozwalającym na jego rozpoznanie jest dermatoskopia. Dermatoskopia jest metodą mikroskopowego badania skóry przy pomocy aparatu – dermatoskopu.

Celem badania dermatoskopowego jest diagnostyka różnicowa zmian barwnikowych z podziałem na zmiany melanocytowe i niemelanocytowe

Wczesne rozpoznanie czerniaka przez lekarza dermatologa  i chirurgiczne usunięcie czerniaka nie tylko poprawia rokowanie, ale daje szansę wyleczenia u około 90% chorych.